ป้ายห้อยกระเป๋าน้องหมา ป้ายห้อยกระเป๋าพิมพ์รูปสุนัข ชิวาวา พิมพ์ชื่อกลุ่มร้านฟาร์มสุนัข เพิ่มได้
ป้ายห้อยกระเป๋าชิวาวา