แผ่นยางรองแก้ว EVA โฟมน้องหมา ยางรองถ้วยแก้วพิมพ์รูปสุนัข ชิวาวา วัสดุยาง EVA โฟม
ยางรองถ้วยแก้วชิวาวา